Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Manövrering 1

Manövrering 1

Utförandeplaner
Kod: SF14O118
Namn: Manövrering 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terr.Navigation C
Kursspecifika kompetenser: Ge färdigheter åt studeranden att känna till hur fartygets dödvikt, djupgång, olika trimlägen och farten påverkar fartygets manövreringsegenskaper samt med ytterligare beaktande av vindens och strömmens och grunda farvattens påverkan.
Känna till grunderna för fjärrmanövrering av huvudmaskin och övrig utrustning för fartygets manövrering.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen