Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Radarplotting 1: Manuell plotting

Radarplotting 1: Manuell plotting

Utförandeplaner
Kod: SF14O116
Namn: Radarplotting 1: Manuell plotting
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutin 1A, Instrumentlära ”radar”, Terrester navigation B
Kursspecifika kompetenser: Ge färdigheter att som vaktchef kunna handha trafiksituationer genom radarplotting.
Förmåga att använda radarn för att upprätthålla säkerhet vid navigeringen och uppfylla kraven i IMO Res. A.483(XII)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen