Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Vaktrutin 1 A: Sjövägsregler

Vaktrutin 1 A: Sjövägsregler

Utförandeplaner
Kod: SF14O114
Namn: Vaktrutin 1 A: Sjövägsregler
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation och sjövägsregler
Kursspecifika kompetenser: Ingående kunskap om innehåll och avsikt med de internationella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatten.

Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen