Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Instrumentlära GNSS, kompasser och styrning

Instrumentlära GNSS, kompasser och styrning

Utförandeplaner
Kod: SF14O109
Namn: Instrumentlära GNSS, kompasser och styrning
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation A
Kursspecifika kompetenser: Kunna använda olika elektroniska hjälpmedel, känna till deras tillförlitlighet och begränsningar, som kompletterande medel för säker navigering.

Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.

Förstå uppbyggnaden av dagens satellitpositionssystem (GNSS).

Känna till felaktigheter och begränsningar i systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Förmåga att använda ekolodet och att riktigt tillämpa informationen.

Kunskap över magnetiska och gyrokompassers funktionssätt.

Förmåga att bestämma felen i magnet- och gyrokompasser med användning av astronomiska och terrestra metoder, och att ta i beaktande sådana fel.

Kunskap över kontrollsystem av styrningen, bruksanvisningar och byte från hand till automatstyrning och tvärtom. Inställning av kontrollerna för optimal prestation.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen