Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Tidvattenlära

Tidvattenlära

Utförandeplaner
Kod: SF14O107
Namn: Tidvattenlära
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Meteorologi och oceanografi
Kursspecifika kompetenser: • Tidvattenteori.
• Tidvattenpublikationer och tabeller.
• Tidvattenberäkningar.
• Tidvattenströmberäkningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen