Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Terrester navigation A

Terrester navigation A

Utförandeplaner
Kod: SF14O101
Namn: Terrester navigation A
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation och sjövägsregler
Kursspecifika kompetenser: Studeranden skall behärska grundläggande terrester navigat-ionsteori.
Kunna bestämma fartygets position med hjälp av landföremål, fyrar, sjömärken och bojar.
Kunna avsätta positioner med hjälp av siffervärden från elektronisk positionsbestämmningsutrustning.
Kunna göra en färdplan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen