Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Livbåtsmannakus

Livbåtsmannakus

Utförandeplaner
Kod: SF14S311
Namn: Livbåtsmannakus
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Sjömansläkarintyg
Kursspecifika kompetenser: Att ge studeranden de kunskaper och färdigheter som krävs för utfärdande av livbåtsmannaintyg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen