Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Arbetarskydd och Imo konventioner

Arbetarskydd och Imo konventioner

Utförandeplaner
Kod: SF14S307
Namn: Arbetarskydd och Imo konventioner
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Att iakttaga säkerhetsrutiner
•
• Att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att förstå order och att bli förstådd med hänsyn till arbets-uppgifter ombord
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen