Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Vaktrutiner,maskin

Vaktrutiner,maskin

Utförandeplaner
Kod: SF14S302
Namn: Vaktrutiner,maskin
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande känner till vaktrutinerna enligt STCW-konventionen samt förstår dess betydelse för gott och säkert sjömanskap samt minimerad miljöpåverkan. Vidare skall den studerande kunna förstå och kunna använda de rätta benäm-ningarna på maskinrummets olika delar och dess allmänna or-ganisation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen