Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner

Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner

Utförandeplaner
Kod: SF14S301
Namn: Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Att grundligt känna till däcksmaskinerna, deras konstruktion, användning och underhåll.
• Känna till underhåll av lasthanterings- och lyftutrustning.
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetsskydd.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen