Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support Level stcw funktion 1 » Fartygs samhälle och vaktrutiner

Fartygs samhälle och vaktrutiner

Utförandeplaner
Kod: SF14S101
Namn: Fartygs samhälle och vaktrutiner
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Den studerande är förtrogen med fartyget som social miljö och arbetsplats.
• Känner till fartygssamhället och dess funktion
• Känner till vaktarrangemang ombord på fartyg till sjöss och i hamn.
• Känner till handhavandet av sjövakt enligt gott sjömanskap.
• Kan styra fartyget och rätta sig efter roderkommandon även på engelska språket
• Kan styra efter magnet- och gyrokompass
• Förstår roderkommandon
• Kan koppla om från automatstyrning till handstyrning och tvärtom
• Känner till beslut om fartygsbemanning, besättningens behörig- het samt om vakthållning ombord.
• Grundligt känner till olika kommunikationssystem ombord.
• Grundligt känner till alarmsystem ombord och personliga uppgifter i samband med detta.
• Förstår order och använda sjötermer och definitioner med vakthavande officer i sjövakt och byta vakt enligt vaktrutiner samt känna till utkikens uppgifter.
• Känner till förberedelser före hamnanlöp, lotstagning, ank-ringsoperationer och förtöjning.
• Grundläggande principerna inom det marina miljöskyddet
• Säkerhetsinformation (Familirization and security awareness)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen