Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Allmänna kompetenser » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: SF14CG03
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: -Studeranden
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, tek-nisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
-Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett
hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
-Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt.
-Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar sam-hällsutveckling.
Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunika-tiv och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen