Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Språk (Engelska) » Engelska ML E2

Engelska ML E2

Utförandeplaner
Kod: SF14CL05
Namn: Engelska ML E2
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Fackengelska 1
Kursspecifika kompetenser: Att ge studeranden en beredskap att arbeta med administrativa uppgifter, på engelska, med betoning av sjöfartsanknutna ex-empel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen