Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Språk (Engelska) » Fackengelska 1

Fackengelska 1

Utförandeplaner
Kod: SF14CL03
Namn: Fackengelska 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Engelska 1 , Säkerhet för befäl och Hälsolära 2
Kursspecifika kompetenser: Att ge studenten förmåga att på engelska handha de till befälet hörande uppgifterna vid olika nödsituationer och säkerhetsöv-ningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen