Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Matematik 6

Matematik 6

Utförandeplaner
Kod: SF14CN11
Namn: Matematik 6
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Matematik 2
Kursspecifika kompetenser: Kunna grafisk framställning av och tolka statistiskt material.
Kunna grunderna i sannolikhetskalkyl samt behärska normal-fördelningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen