Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Maritim kemi

Maritim kemi

Utförandeplaner
Kod: SF14CN10
Namn: Maritim kemi
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna bedöma olika lasters kemiska egen-skaper, både ur säkerhets- och miljösynpunkt, samt förstå den kemiska bakgrunden till lasthanteringen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen