Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Matematik 5

Matematik 5

Utförandeplaner
Kod: SF14CN06
Namn: Matematik 5
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 2
Kursspecifika kompetenser: Kunna lösa storcirkel- och astronomiska uppgifter med sfärtri-gonometriska metoder.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen