Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » Elsäkerhet och mätteknik

Elsäkerhet och mätteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET03
Namn: Elsäkerhet och mätteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, DC
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 11103_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen