Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Kliniskt hälsovårdararbete » Vård inom arbetsföras hälsovård

Vård inom arbetsföras hälsovård

Utförandeplaner
Kod: HVV14KH04
Namn: Vård inom arbetsföras hälsovård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Hälsofrämjande färdigheter och familjehälsa
Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom arbetshälsovård
- kan identifiera arbetsföras resurser och hälsohinder och stöda deras hälsa
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar
- kan beakta klientens/patientens kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom arbetshälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos arbetsföra och deras familjer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen