Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk » Engelska

Engelska

Utförandeplaner
Kod: VÅV14EN01
Namn: Engelska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan på engelska på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi på engelska inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i engelskspråklig facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper i engelska och känner de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen