Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk

Introduktion till högskolestudier och språk

Utförandeplaner
Kod: VÅV14IN
Namn: Introduktion till högskolestudier och språk
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och eget yrkesområde
- kan arbeta för hållbar utveckling
- kan i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen