Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » IT-system

IT-system

Utförandeplaner
Kod: ELA14IS
Namn: IT-system
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår skillnaden mellan inbyggda system och server/persondator-hårdvara.
- förstår operativsystemets betydelse, dess uppgifter och hur val av operativsystemet påverkar helhetslösningar.
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår långtidsperspektivet för IT system med beaktande av utrustningens livscykel och individernas arbetsförmåga
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen