Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » Programmering

Programmering

Utförandeplaner
Kod: ELA14PR
Namn: Programmering
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar de grundläggande teorierna och metoderna gällande programmering, versionshantering och styrning av projekt
- kan analysera behov för och planera lösningar programmeringsproblem. Har förståelse för distribuerade system och deras krav vid systemlösningar
- kan implementera moderna distribuerade och mobila helhetslösningar.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen