Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Styr- och övervakningssystem » Styrsystem

Styrsystem

Utförandeplaner
Kod: ELA14ST02
Namn: Styrsystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Styrteknikens grunder
Kursspecifika kompetenser: Se bifogade pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10813_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen