Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem

Utförandeplaner
Kod: ELA14ST
Namn: Styr- och övervakningssystem
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår styrtekniska system och kan välja komponenter till styrtekniska system
- förstår uppbyggnaden och användandet av industriella styr- och automationssystem
- är insatt i datakommunikation och industriella kommunikationsmöjligheter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen