Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Processteknik » Signaler och mätsystem

Signaler och mätsystem

Utförandeplaner
Kod: ELA14PT02
Namn: Signaler och mätsystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Analog elektronik
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10809_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen