Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Psykiatrisk vård » Fördjupad vård vid missbruk och beroende

Fördjupad vård vid missbruk och beroende

Utförandeplaner
Kod: VÅV16PV03
Namn: Fördjupad vård vid missbruk och beroende
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning och samhällelig styrning inom missbrukarvård
- kan identifiera vilka konsekvenser missbruk och beroende har för välfärdssamhället
- kan tillämpa förebyggande vårdarbete och beskriva vårdkedjan inom missbrukarvården
- kan beskriva specifika drag hos olika missbrukargrupper
- kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser inom olika kontext
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen