Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Psykiatrisk vård » Metoder i främjandet av den psykiska hälsan

Metoder i främjandet av den psykiska hälsan

Utförandeplaner
Kod: VÅV14PV02
Namn: Metoder i främjandet av den psykiska hälsan
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan identifiera metoder för tidigt ingripande och behov av krishjälp
- behärskar familjecentrerade arbetsmetoder och verksamhetsmodeller
- har insikt om tidig interaktion mellan föräldrar och barn
- kan bedöma behovet av stöd och handledning till familjen
- kan utvärdera olika terapeutiska metoder
- kan utveckla den egna yrkeskompetensen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen