Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Psykiatrisk vård » Främjande av den psykiska hälsan

Främjande av den psykiska hälsan

Utförandeplaner
Kod: VÅV14PV01
Namn: Främjande av den psykiska hälsan
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har förmåga att jämföra psykisk hälsa och ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan identifiera olika perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa ur ett nationellt och regionalt perspektiv
- kan särskilja mentalvårdstjänster med beaktande av speciella behov hos människan i olika åldrar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen