Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elkraftssystem » Elstabilitet

Elstabilitet

Utförandeplaner
Kod: ELA14EK02
Namn: Elstabilitet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Elanvändning
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10792_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen