Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elinstallation » Elinstallationsplanering

Elinstallationsplanering

Utförandeplaner
Kod: ELA14EI03
Namn: Elinstallationsplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Installationsteknikens grunder
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10788_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen