Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Akut klinisk vård » Perioperativ vård

Perioperativ vård

Utförandeplaner
Kod: VÅV14AK01
Namn: Perioperativ vård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har evidensbaserad kunskap om perioperativ vård och förstår betydelsen av att skapa en god vårdrelation både till patienten och deras närstående
- har beredskap att vårda patienter inom perioperativ vård
- har beredskap att vårda barnpatienter inom perioperativ vård
- visar förmåga att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården
- kan utföra strukturerad vårdplanering, dokumentation och rapportering enligt nationella direktiv
- kan i en simulerad situation ansvara för en säker läkemedelsbehandling inom perioperativ vård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen