Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanläggningsteknik » Dynamiska förlopp

Dynamiska förlopp

Utförandeplaner
Kod: ELA14EA01
Namn: Dynamiska förlopp
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Derivator och integraler
Kursspecifika kompetenser: se bifogade pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10777_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen