Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård

Utförandeplaner
Kod: VÅV14PV
Namn: Psykiatrisk vård
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan integrera och tillämpa evidensbaserad kunskap
- har utvecklat sin värdegrund och sitt etiska förhållningssätt inom vården
- har utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse
- kan samarbeta i olika arbetsteam och främja samverkan i vårdkedjan
- har förmåga till dialog med patienten och de närstående
- har utvecklat sin pedagogiska förmåga för att kunna handleda och undervisa patienter, närstående och studerande
- behärskar och kan planera patientens helhetsvård inom specifikt vårdkontext
- behärskar vårdteknologin inom specifik vårdkontext
- behärskar läkemedelsräkning och administration av läkemedel
- kan verka för hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar: Profilerande alternativa studier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen