Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap

Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA07
Namn: Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert gällande vaccinationsverksamhet för barn och vuxna
- har insikter i miljöhälsa och kan verka för förebyggande av olycksfall
- utvecklar lärande- och handledningsfärdighet
- utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen