Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Neonatal vård och amningshandledning

Neonatal vård och amningshandledning

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA03
Namn: Neonatal vård och amningshandledning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande kunskap i neonatalvård och uppföljning och vård av det sjuka nyfödda barnet
- kan ge stöd och råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen