Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Utvecklingsarbete i hälsovård

Utvecklingsarbete i hälsovård

Utförandeplaner
Kod: HVV14FU04
Namn: Utvecklingsarbete i hälsovård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik,
Forskningsmetodik och vårdteori
Lärdomsprov
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom hälsovårdararbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen