Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Kliniskt hälsovårdararbete » Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovård

Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovård

Utförandeplaner
Kod: HVV14KH03
Namn: Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa
Hälsovårdararbete med skolbarn och unga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom skol- och studerandehälsovård
- kan identifiera elevers och studerandes resurser och hälsohinder och kan stöda deras hälsa
- kan beakta elevers och studerandes samt deras familjers kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom skol- och studerandehälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos elever, studerande och deras familjer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen