Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Kliniskt hälsovårdararbete » Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovård

Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovård

Utförandeplaner
Kod: HVV14KH02
Namn: Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovård
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbete med den väntande familjen
Hälsovårdare med barn och deras familjer
Neonatal vård och amningshandledning
Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan planera , genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom barnhälsovård
- kan identifiera klientens resurser och hälsohinder och stöda den gravida , den väntande familjens och barnfamiljens hälsa
- kan arbeta familjecentrerat i stödandet av familjen
- kan beakta klientens/patientens och familjens kulturtillhörighet
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida, den väntande familjen och barnfamiljen
- förvärvar insikter i familjeplanering
behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom barnrådgivningsarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen