Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom mödravårdskontext

Vård inom mödravårdskontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV16
Namn: Vård inom mödravårdskontext
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Hälsovårdararbete med den väntande familjen
Neonatal vård och amningshandledning
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter i mödrapoliklinikens verksamhet och vården vid förlossning
- har kunskap om och kan delta i vården av mor och barn under barnsängstiden på barnsängsavdelning
- har beredskap att ge amningshandledning
- kan beakta moderns och familjens kulturtillhörighet
- kan säker läkemedelshantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen