Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Kliniskt hälsovårdararbete

Kliniskt hälsovårdararbete

Utförandeplaner
Kod: HVV14KH
Namn: Kliniskt hälsovårdararbete
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har teoretiska och praktiska färdigheter att kunna identifiera klientens/patientens och familjens resurser och hälsohinder och behärska uppföljningen och vården av klientens/patientens och familjens hälsa under olika livsskeden
- har färdigheter att kunna beakta klientens/patientens kulturtillhörighet
- kan påvisa förmåga att utföra säker läkemedelsbehandling och behärska
vaccinationsverksamhet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen