Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Biomedicinsk vetenskap

Biomedicinsk vetenskap

Utförandeplaner
Kod: VÅV14BV
Namn: Biomedicinsk vetenskap
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- förstår människokroppens uppbyggnad och fysiologiska funktion samt kan tillämpa sin kunskap för att förstå patientvården
- kan bekämpning av infektioner samt kan motivera betydelsen av infektionsbekämpning
- förstår sjukdomars uppkomst och de förändringar de förorsakar i organismen
- kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen