Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Produktionsekonomiska studier » Produktionsplanering 2

Produktionsplanering 2

Utförandeplaner
Kod: PRE14PE04
Namn: Produktionsplanering 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Godkänd kurs i Produktionsplanering 1.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10313_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen