Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Marknadsföring och försäljning » Exportmarknadsföring

Exportmarknadsföring

Utförandeplaner
Kod: PRE14MF02
Namn: Exportmarknadsföring
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10306_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen