Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Marknadsföring och försäljning » Marknadsföring

Marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: PRE14MF01
Namn: Marknadsföring
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Godkänd kurs i Företagsekonomi, minst 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10305_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen