Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Företagsekonomi » Kostnads- och investeringskalkyl

Kostnads- och investeringskalkyl

Utförandeplaner
Kod: PRE14FE02
Namn: Kostnads- och investeringskalkyl
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän företagsekonomi minimikrav 3 sp och Bokföring minikrav 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10301_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen