Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Histologi och histoteknik

Histologi och histoteknik

Utförandeplaner
Kod: BA18BV06
Namn: Histologi och histoteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika vävnaderna
- kan identifiera grundläggande vävnader i figurer
- förstår vävnadernas betydelse för organens uppbyggnad
- har grundläggande kunskaper i histoteknik
- behärskar histologisk och histoteknisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom histologi och histoteknik
- förstår betydelsen av histologi och histoteknik inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen