Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Molekylärbiologisk bioanalytik

Molekylärbiologisk bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: BA18BI08
Namn: Molekylärbiologisk bioanalytik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Cellbiologi
Molekylärbiologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om ärftliga sjukdomar och det finska sjukdomsarvet
- har insikter om påvisandet av gener eller nukleinsyror vid sjukdomsdiagnostik
- har fördjupade kunskaper om molekylärbiologiska metoder
- behärskar klinisk molekylärbiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom molekylärbiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen