Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Vårdens och laboratorievetenskapens teoretiska grunder » Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling

Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling

Utförandeplaner
Kod: BA18LV01
Namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
- har insikter i professionell och juridisk etik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen