Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialt arbete » Socialarbete på olika nivåer

Socialarbete på olika nivåer

Utförandeplaner
Kod: SOV18SA01
Namn: Socialarbete på olika nivåer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Socialvård – och branschkännedom
Socialpolitik
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har god kännedom om centrala begrepp, mål och verksamhetsprinciper för olika delar och nivåer i det sociala arbetet
- är förtrogen med det sociala arbetets etiska koder
- kan beskriva centrala teorier som är grundläggande i socialt arbete samt känner till olika skeden i socialarbetets historia
- känner till principer som styr klientarbete, förvaltningsförfarande och professionalism inom det sociala arbetet
- kan reflektera över olika professionella insatser inom det sociala området och bedöma följdverkningar ur såväl ett enskilt individperspektiv som ur ett större samfunds- och samhällsperspektiv
- kan beskriva socialservicens och socialarbetets förvaltning, centrala styrmekanismer och regelverk
- har kännedom om anställningsförhållanden och intressebevakning inom det sociala området
- har kännedom om aktuella förändringar och frågeställningar inom det sociala arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteratur enligt kursansvarigas anvisningar
Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen